Η Δέσμευση της Garnier για Green Beauty

Περισσότερα συστατικά από βιώσιμες πηγές και προγράμματα αλληλεγύης Το 2019 ενδυναμώσαμε 670 κοινότητες παγκοσμίως μέσα από προγράμματα αλληλέγυας προμήθειας των συστατικών μας. Έως το 2025 οι κοινότητες αυτές θα αυξηθούν…

Continue ReadingΗ Δέσμευση της Garnier για Green Beauty